Ngôi nhà phố của gia đình chủ nhà cần cải tạo với diện mạo ban đầu xưa cũ, cùng với đó là vấn đề thấm sàn, bong tróc tường làm mất thẩm mỹ. An Khoa Design đã gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và tiến hành khảo sát hiện trạng để lên phương án cải tạo lại kiến trúc và nội thất của ngôi nhà.

Hiện trạng ban đầu

Hiện trạng mặt tiền cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Hiện trạng cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam Chị Quỳnh

Thiết kế cải tạo

An Khoa Design đã thực hiện hoàn thiện thiết kế cải tạo cho ngôi nhà phố của Anh Nam, Chị Quỳnh. Mời bạn tham khảo trực quan qua thiết kế sau đây:

Thiết kế cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam, Chị Quỳnh

Thiết kế cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam, Chị Quỳnh

Thiết kế cải tạo nhà phố Bình Tân - Anh Nam, Chị Quỳnh

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 1

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 2

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 3

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 4

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 5

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 6

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 7

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 8

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 9

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 10

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 11

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 12

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 13

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 14

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 15

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 16

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 17

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 18

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 19

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 20

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 21

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 22

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 23

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 24

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 25

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 26

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 27

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 28

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 29

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 30

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 31

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 32

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 33

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 34

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 35

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 36

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 37

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 38

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 39

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 40

thiet ke noi that cai tao nha pho binh tan anh nam chi quynh 41

Thi công cải tạo

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

thi cong cai tao nha pho binh tan 200m2

thi cong cai tao nha binh tan 08 2023 1

thi cong cai tao nha binh tan 08 2023 2

Biển báo công trình đang thi công cải tạo nhà Bình Tân

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

Thi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh An Khoa DesignThi công cải tạo nhà phố Bình Tân Anh Nam Chị Quỳnh

_______________
𝑨𝑵 𝑲𝑯𝑶𝑨 𝑫𝑬𝑺𝑰𝑮𝑵 | 𝑻𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 – 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ – 𝑻𝒉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕
Hotline: 0901 293 693
Add: 2/7 Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM
Email: khoanguyen@ankhoa.com.vn
Website: https://ankhoadesign.com.vn/
Youtube: https://bit.ly/3850gXX
#ankhoadesign #thicongnoithat #caitaonoithat #thietkekientruc #thietkecanhquan #thietkethicong #thietkexaydung #caitaonhapho