Hợp đồng sửa chữa cải tạo nhà

Trong bài viết này, An Khoa Design cung cấp mẫu hợp đồng sửa chữa cải tạo nhà ở tiếng việt. Nếu bạn có nhu cầu quan tâm “hợp đồng thi công nội thất song ngữ” bạn có thể tìm kiếm trên ankhoadesign.com.vn

Nội dung liên quan:
Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất chi tiết đúng chuẩn mới nhất.

 

Lưu ý: Hiện nay pháp luật chưa quy định mẫu chung của Hợp đồng sửa chữa cải tạo nhà ở, các bên có thể tham khảo mẫu có sẵn bên dưới để có những sự điều chỉnh phù hợp nhưng cần đảm bảo những thông tin sau:

– Thông tin của các chủ thể ký hợp đồng;

– Nội dung các hạng mục quan trọng cụ thể;

– Thời gian thực hiện;

– Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

– Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật;

– Nghiệm thu và bàn giao nhà ở;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Hiệu lực hợp đồng…

– In ra làm 2 biên bản, mỗi bên giữ một bản sau khi ký kết hợp đồng

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thiết kế nội thất, thi công cải tạo nhà phố, căn hộ, biệt thự,… hoặc cần mẫu template thể hiện nhu cầu như thế nào hay để lại comment bên dưới. Bên An Khoa Design sẽ tìm kiếm thêm thông tin hỗ trợ đọc giả.

Tham khảo nội dung liên quan:

Mẫu hợp đồng sửa chữa, cải tạo nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

                                                            (Số: ……………./HĐSCNO)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., tại ……………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ………………………………

  1. a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………CMND số: …….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………

Là chủ sở hữu nhà ở: ……………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B): Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AN KHOA

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………..

Do ông (bà): ……………..…Chức vụ: …………………làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: …………………………………………..

– Vách nhà phải bảo đảm: ………………………………………………..

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: ……………………………………………………………………………….

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): …………………………………………..

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …………………………………………….

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: …………………………………………..

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: ………………………………..

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

  1. a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …………………………
  2. b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: ……………………………..
  3. c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.
  4. d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chỗ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                      Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                    (Ký tên, đóng dấu)

Đề xuất nội dung hữu ích cho bạn:

An Khoa Design - Avarta
An Khoa Design

Sự cân bằng giữa các yếu tố về thẩm mỹ, kỹ thuật, nghệ thuật, cảm xúc, kinh tế và công năng sử dụng chính là chìa khóa của thiết kế nội thất, tạo một phong cách sống hoàn hảo trong các dự án thiết kế nội thất mà An Khoa Design gửi gắm đến bạn.