thiết kế nội thất phòng khách chung cư

Điểm qua một số nội dung cần phải có trong mẫu hợp đồng thi công nội thất

Mẫu hợp đồng thi công nội thất là một văn bản hợp đồng quan trọng thể hiện nghĩa vụ và quyền lợi của đơn vị thi công và chủ nhà/chủ đầu tư.

Đây chính là “khế ước” quan trọng nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến tính pháp lý, trách nhiệm trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

Mẫu-hợp-đồng-thi-công-nội-thất
download mẫu hợp đồng thi công nội thất mới nhất

Trong nội dung hợp đồng thi công nội thất bắt buộc phải có đầy đủ:  

  • Địa chỉ rõ ràng
  • Loại hình công trình
  • Nội dung công việc
  • Thời gian bắt đầu thi công
  • Thời gian nghiệm thu và bàn giao dự án
  • Giá thành thi công, cách thức thanh toán và trách nhiệm của hai bên
  • Đồng thời, phải có đầy đủ chữ ký của đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Nội dung chi tiết của mẫu hợp đồng thi công nội thất

AnKhoa Design – Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AnKhoa Design tại Tp hcm có đính kèm file tải mẫu thiết kế hợp đồng thi công nội thất online có file pdf đính kèm.

Download mẫu thiết kế hợp đồng thi công nội thất

Tải ngay mẫu hợp đồng thi công nội thất tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Số hợp đồng: ………………………………….

Thuộc dự án: …………………………………………………………………………………………….

– Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4.

– Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của bên nhận thầu và nhu cầu của bên giao thầu.

Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2022, tại văn phòng công ty … chúng tôi gồm có :

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Họ và tên: ………………………………………………. Năm sinh: ………….. ■ Nam    □ Nữ

Số CMND/Hộ chiếu:………………………………….. Nơi cấp: …………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Tỉnh, Thành phố: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại/Fax: ………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………..

Bên B: Đơn vị thi công nội thất ANKHOA DESIGN

Đại diện: ………………………………………………… Chức vụ: ………………………………….

Địa chỉ:

Điện thoại

Tài khoản VND:

Mã số chi nhánh:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công nội thất tại công trình:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh, Thành phố:………………………………………………………………………………………….

Loại công trình

– Biệt thự.

– Nhà phố.

Thiết kế văn phòng công ty

– Khách sạn.

– Showroom.

– Resort.

[…]

Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc cần đề cập trong mẫu hợp đồng thi công
 1. Bên A giao cho Bên B thầu thi công toàn bộ sản phẩm nội thất theo đúng bản vẽ kiến trúc, nội thất đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.
 2. Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.
Điều 2. Thời hạn thi công

2.1. Thời hạn thi công là ……… ngày, tính từ:

Ngày…….Tháng…….Năm…………..

Ngày…….Tháng…….Năm………….. Bàn giao.

2.2. Gia hạn thời gian hoàn thành

Bên B được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu có một trong những lý do sau đây:

 1. Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.
 2. Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.
 3. Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.
Điều 3. Giá trị hợp đồng thi công

Tổng giá trị hợp đồng: ……………………….VNĐ

Viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..đồng

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Điều 4. Cách thức thanh toán hợp đồng thi công nội thất theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
 1. Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B 50% kinh phí trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: …………………….………………VND

 1. Sau khi Bên B thi công 70% khối lượng công việc, Bên A thanh toán tiếp 30% tiền trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: …………………….………………VND

 1. Bên A thanh toán 20% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ đồ nội thất

Số tiền: …………………….………………VND

Điều 5. Trách nhiệm Bên A
 1. Chọn người giám sát có chuyên môn và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính sẽ theo dõi số lượng và chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian sản xuất.
 2. Tổ chức cho bộ phận thi công của Bên B được tạm trú tại địa phương.
 3. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B. Nếu chậm thanh toán, Bên B được tính lãi suất Ngân hàng trên số tiền Bên A nợ.
Điều 6. Trách nhiệm Bên B
 1. Sản xuất và thi công nội thất đúng với nội dung và khối lượng công việc quy định tại Điều 1.
 2. Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (trừ trường hợp do lỗi Bên A gây ra, những ngày thiên tai, mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được).
 3. Chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại mà nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trình.
Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

7.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư)

Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:

 1. Không thực hiện công việc đúng tiến độ mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư.
 2. Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.
 3. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.

7.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Đơn vị thi công)

Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Chủ đầu tư:

 1. Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.
 2. Yêu cầu tạm ngừng thi công bị kéo dài quá 45 ngày.
 3. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.
 4. Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.

7.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

 1. Ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc đã thực hiện đúng theo Hợp đồng.
 2. Chủ đầu tư có quyền thu lại các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B.
Điều 8. Bảo hành dự án thị công nội thất

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

 1. Thực hiện bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.
 2. Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi thi công nội thất bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 7 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi.
Điều 9. Điều khoản chung của mẫu hợp đồng thi công nội thất
 1. Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.
 2. Hàng đã đặt thi công không được phép trả lại.
 3. Công trình chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi hai bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu.
 4. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.
 5. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 6. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.
 7. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Chủ đầu tư hoặc người đại diện                                                                        Giám đốc hoặc người đại diện

Tìm hiểu thêm:
Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất đầy đủ đúng chuẩn mới nhất.
An Khoa Design - Avarta
An Khoa Design

Sự cân bằng giữa các yếu tố về thẩm mỹ, kỹ thuật, nghệ thuật, cảm xúc, kinh tế và công năng sử dụng chính là chìa khóa của thiết kế nội thất, tạo một phong cách sống hoàn hảo trong các dự án thiết kế nội thất mà An Khoa Design gửi gắm đến bạn.