Cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng

1. Chung cư hết thời hạn sử dụng, cư dân sẽ đi về đâu?

Một trong những vấn đề băn khoăn của người dân thời điểm mua, ở nhà khu chung cư là tòa chung cư hết niên hạn sử dụng. Mà khi tới hạn thì liệu có gặp phải tình trạng tay trắng hay vẫn được cải tạo, xây dựng làm mới lại?

Cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng
Cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng

Cách xử lý khi chung cư hết niên hạn sử dụng.

Theo khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014, khi nhà chung cư quá hạn dùng về mặt pháp lí về lập ra hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để cải thiện theo quy định sau:

Hoàn cảnh 1: Thường gặp đa phần.

Tình cảnh nhà tòa chung cư còn cam kết chất lượng và an toàn dành cho ai dùng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong công bố kiểm định, trừ 02 sự việc sau:

– Nhà tòa chung cư bị hư hỏng mà chưa nằm trong diện bị phá dỡ ngoài ra nằm trong khu vực phải thực hiện sửa sang, lập ra đồng bộ với khu đô thị nằm trong diện bị chặt bỏ theo quy hoạch phát triển được phê duyệt.

– Nhà chung cư không nằm trong diện bị chặt bỏ hoặc chưa nằm trong diện bị phá dỡ ngoài ra được tất cả các chủ sở hữu đồng thuận chặt bỏ để xây dựng lại nhà tòa chung cư mới thông qua hội nghị nhà chung cư.

Hoàn cảnh 2: Không được không dừng sử dụng.

Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn hứa bền vững dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành báo cáo kiểm định trị giá và điểm qua UBND cấp tỉnh nhằm thông báo bằng hồ sơ cho chủ sở hữu nhà ở.

Chủ sở hữu nhà tòa chung cư có bổn phận chặt bỏ để gia cố, xây dựng lại nhà tòa chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định.

2. Công dân có những quyền gì lúc khu chung cư quá hạn sử dụng

Tùy thuộc việc nhà chung cư có khoảng thời gian còn hiệu lực sinh sống mà chủ sở hữu tòa chung cư có những quyền tương ứng khác nhau, cụ thể: Được lo nơi ở ngắn hạn hoặc chi trả tiền để tự lo nơi ở hoặc tự thương thảo về nơi ở ngắn hạn trong khoảng thời gian tu sửa, tạo nên lại.

Khoản 3 Điều 116 Luật nhà ở 2014 ban hành:

Khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở 2014 nguyên tắc thời điểm nhà tòa chung cư quá hạn dùng theo quy định của pháp Luật về lập ra hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không hứa an toàn dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà tòa chung cư để xử thế.

Nếu nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và vững mạnh dành cho ai dùng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong công bố kiểm định, trừ sự việc sau :

– Nhà tòa chung cư bị hư hỏng mà chưa nằm trong diện bị phá dỡ tuy vậy nằm trong khu vực phải tiến hành nâng cấp, tạo ra giống nhau với khu nhà ở nằm trong diện bị chặt bỏ theo phương hướng phát triển được phê duyệt.

– Nhà chung cư không nằm trong diện bị phá dỡ hoặc chưa nằm trong diện bị chặt bỏ ngoài ra được tổng số các chủ sở hữu đồng thuận chặt bỏ để xây dựng lại nhà tòa chung cư mới thông qua hội nghị nhà chung cư.

Như vậy, sau khi kiểm định nếu nhà tòa chung cư còn cam kết chất lượng và bảo đảm vững mạnh dành cho ai dùng thì chủ sở hữu căn hộ chung cư vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn của báo cáo kiểm định.

Được khôn khéo sắp đặt tái định cư tại chỗ hoặc nơi khác nếu nhà chung cư nằm trong diện chặt bỏ để gia cố, lập ra lại

Nền móng khoản 1 Điều 116 Luật nhà ở 2014,
Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà tòa chung cư nằm trong diện chặt bỏ để trùng tu, xây dựng lại nhà tòa chung cư được thực hiện như sau :

– Nếu chủ sở hữu không khát thèm tái định cư tại chỗ thì tùy theo Điều kiện rỏ ràng của nơi mà được bày bừa nhà ở, đất ở tái định cư.

– Sự việc chủ sở hữu có đề nghị tái định cư tại chỗ thì được bày bừa nhà ở mới rộng tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

cai tao chung cu cu het han su dung 5

Trường hợp nhà nước bỏ ra nâng tầm, phục dựng nhà chung cư mà có đặc biệt về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì
Việc thanh toán giá trị khác hẳn được nghe theo giải pháp bày bừa tái định cư đã được duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh nhà đất và chủ sở hữu bàn bạc bỏ ra cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì
Việc thanh toán giá trị đặc biệt được y theo thương thuyết giữa các bên.

– Việc sắp xếp tái định cư bằng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở ký giữa người được thu dọn tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư nếu do nhà nước bỏ ra; ký với chủ dự án nếu do doanh nghiệp kinh doanh nhà đất đầu tư xây dựng.

Sắp đặt tái định cư bằng quyền được mua, thuê mua nhà ở thương vụ, nhà ở xã hội hoặc được chi thanh toán nếu nhà chung cư phải phá dỡ để tạo ra công trình khác

Điều 36 Luật nhà ở 2014 kỳ thi toàn quốc các phương thức khôn khéo sắp đặt nhà ở để thuận theo tái định cư như sau :

– Mua nhà ở thương vụ được xây dựng theo quy mô đầu tư để cho thuê, cho thuê mua, mang đến cho người được tái định cư.

– Dùng nhà ở xã hội được xây dựng theo quy mô đầu tư để cho thuê, cho thuê mua, mang đến cho người được tái định cư.

– Nhà nước không qua khâu trung gian đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái đất nước, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà góp phần giúp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trên diện tích đất được định vị để xây nhà ở chấp thuận tái định cư theo phương châm được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua , bổ sung cho người được tái định cư.

– Nhà, đối tượng được chi thanh toán để tự quyết định

Việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương vụ trên địa bàn xây nhà tái định cư hoặc được nhà nước giao đất ở để tự cất nhà ở theo phương châm được phê duyệt.

Dày đặc có quyền sử dụng đất chung không thể chia tách

Điểm A khoản 3 Điều 49 văn bản hướng dẫn 43/2014/NĐ-CP thủ tục người đạt được nhà tòa chung cư không chỉ có quyền đạt được đối với căn hộ của mình mà lại có quyền sử dụng đất chung không thể phân bổ đối với những diện tích sau:

– Diện tích đất lập ra khối nhà chung cư.

– Diện tích làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà.

– Diện tích đất lập ra các công trình nền tảng ngoài nhà chung cư ngoài ra để thuận theo không qua khâu trung gian cho nhà chung cư.

Nghĩa là, chủ sở hữu căn hộ chung cư có quyền sử dụng đất chung không thể phân bổ với những chủ sở hữu căn hộ chung cư khác trong khu nhà.

Ví dụ: Dãy nhà a có 100 ngôi nhà thì chủ sở hữu 100 căn hộ này có chung quyền sử dụng đất đối rộng đất xây khu nhà đó, diện tích làm sân.

Vẫn còn, Điểm D Khoản 3 Điều 99 Luật nhà ở 2014 thủ tục về giải quyết chốn an cư và quyền sử dụng đất có nhà tòa chung cư như sau:

Việc ứng xử chốn an cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị chặt bỏ được thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 116 của Luật này.

Tình thế chặt bỏ để phục dựng nhà tòa chung cư thì các chủ sở hữu được dày đặc làm quyền sử dụng đất có nhà tòa chung cư đó; sự việc chặt bỏ để lập ra công trình khác thì.
Việc cải thiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp Luật về đất đai. .

Theo đó, chủ sở hữu căn hộ bị phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì được liên tục làm quyền sử dụng đất. Nói cách khác, vẫn có quyền sử dụng đất chung không thể phân với các chủ sở hữu ngôi nhà trong dãy nhà.

– Tình thế nhà nước bỏ ra chỉnh trang, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ dự án phải lo nơi lưu trú ngắn hạn hoặc chi thanh toán để người được tái định cư tự lo nơi lưu trú trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

– Tình thế doanh nghiệp kinh doanh nhà đất và chủ sở hữu thương thảo bỏ ra sửa sang, phục dựng nhà chung cư thì các bên thương thảo về nơi lưu trú ngắn hạn của chủ sở hữu trong thời gian chỉnh trang, phục dựng.

3. Chung cư hết hạn – Người mua liệu có bị “mất trắng”

Theo quy định pháp Luật, chung cư chỉ có hạn dùng 50-70 năm. Và đồng thời các quy mô đầu tư chỉ được nhà nước giao đất có thời hạn theo quy định của nhà nước. Điều này khiến đông khách trăn trở lại quyền lợi còn lại rêu rao kể từ lúc kết thúc thời hạn trên.

Trước những lo nêu trên, giới chuyên môn nhà đất đều có chung đánh giá: đây chỉ là chuyện hiểu lầm của mọi người về bản chất nguyên tắc Luật pháp, số lượng lớn người đang hiểu sai giữa thời hạn đạt được nhà với niên hạn sử dụng của các quy mô đầu tư nhà đất. Thực tế, việc bỏ tiền ra mua tòa chung cư là khách mua hàng đã bỏ tiền để có bản quyền ngôi nhà và có bản quyền về đất đai.

Việc chủ dự án được giao đất 50 năm là giai đoạn nguyên tắc triển khai quy mô đầu tư. Luật đất đai 2015 có hiệu lực đã quy định rõ, tổ chức trong hay ngoài nước cũng đều chỉ được giao đất 50 năm nhằm phòng ngừa việc chủ dự án chây ỳ không tiến hành tạo ra làm phí phạm quỹ đất. Khi chuyển sang đất ở, diện tích đất thuộc quyền cùng sử dụng của các chủ sở hữu căn hộ chung cư. Khách mua hàng chung cư đã đóng hết tiền dùng đất nên có ngay ổn định, lâu dài. Ví như, một tòa chung cư rộng 2.000m2 có lượng 200 ngôi nhà thì các chủ ngôi nhà đồng thời cũng là chủ sở hữu của mảnh đất 2. 000m2 này.

Theo Ông Lê Hoàng Châu, thành viên cơ quan nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: ngày 6-1-2017, cơ quan chức năng có ban hành văn bản hướng dẫn 01 về quyền dùng nhà đất. Theo đó, về quyền sử dụng đất xây tòa chung cư, người mua được quyền có bản quyền lâu dài. Còn về quyền dùng ngôi nhà, mỗi tòa chung cư có một niên đại khác nhau, người mua hàng sẽ được sử dụng trong niên hạn đó ( có Điều kiện là 30 năm, 50 năm hay 70 năm ). Hết thời hạn nêu trên , nếu tòa chung cư vẫn đảm bảo chất lượng thì có Điều kiện kiểm định bền vững và cho phép sử dụng tiếp. Nếu chung cư sự cố, xuống cấp phải cải tạo lại. Nếu chung cư sập đổ, nghiêng, sụp thì phải đi, bỏ tiền ra lập ra mới.

Tác động tới thời hạn có bản quyền căn hộ chung cư, Luật sư Trương Thanh Đức, lãnh đạo doanh nghiệp Luật Basico nói thêm, trước đây, cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu hình thức có bản quyền căn hộ chung cư có thời hạn đạt được rỏ ràng. Tuy nhiên, yêu cầu này không nhận được sự đồng tình của miệng lưỡi thế gian vì nhiều khía cạnh cho rằng, khó đi vào thực tế. Cho nên, chỉ có một số ít quy mô đầu tư có ghi thời hạn có trong giấy chứng nhận còn phổ biến vẫn là dùng lâu dài.

Giới chuyên môn cho biết, theo quy định pháp Luật tại Luật nhà ở năm 2014 thì hạn dùng nhà tòa chung cư được xác thực bằng những cấp khối kiến trúc và lời tuyên bố kiểm định trị giá của cơ quan quản lý. Ví dụ, chung cư là cấp 4 có niên hạn sử dụng thấp, tòa chung cư cấp 3 được xây ngăn cách bằng tường , niên hạn sử dụng không quá 30 năm. Chung cư cấp 3 được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, niên hạn sử dụng không quá 50 năm. Còn chung cư cấp 1 có niên hạn sử dụng không quá 70 năm.

cai tao chung cu cu het han su dung 1

Như vậy, niên hạn sử dụng của các tòa chung cư là có hạn, tình thế nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm vững mạnh về người và tài sản dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý phải ban hành bố cáo kiểm định trị giá.

Đại diện bộ xây dựng cho biết, chủ sở hữu nhà chung cư sẽ phải họp bàn đồng thuận để lên biện pháp đèn bù , hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng sau phá dỡ và cách đầu tư lập ra, cải tạo lại nhằm thông báo ubnd cấp tỉnh phê duyệt. Quá giao hẹn 12 tháng, nếu dân không lộ mặt thương thuyết được thì ubnd cấp tỉnh sẽ vào cuộc, tiến hành tổ chức cưỡng chế phá dỡ để lựa chọn người làm kinh doanh để đầu tư xây dựng lại. Khi đó, nhà nước sẽ không qua khâu trung gian phê duyệt biện pháp bồi thường và người dân hợp pháp sẽ được đèn bù , tái định cư theo biện pháp đó.

Phương thức xây dựng lại nhà tòa chung cư như vậy đã được làm phổ biến trên thế giới. Việc thủ tục niên hạn đối với nhà tòa chung cư là rất quan trọng để đảm bảo an toàn sinh mạng cho người dân, chính vì vậy, nhà nước phải có những kỳ thi toàn quốc cụ thể. Luật nhà ở 2014 cũng đã đưa ra các biện pháp để cam kết quyền lợi về tài sản của người tiêu dùng và khẳng định bày biện của nhà nước. Trường hợp chặt bỏ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được không dừng làm quyền sử dụng đất có nhà tòa chung cư đó, tình cảnh chặt bỏ để lập ra công trình khác thì việc cải thiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được làm theo quy định của pháp Luật về đất đai.

Trong tình trạng nhà nước hoặc tổ chức bỏ ra trùng tu, xây dựng lại nhà tòa chung cư, chủ dự án phải lo nơi lưu trú ngắn hạn hoặc chi thanh toán để người được tái định cư tự lo chốn an cư trong thời gian chỉnh trang, xây dựng lại. Theo các chuyên gia, về cơ bản, đạt được tòa chung cư và có nhà mặt đất không khác nhau. Chẳng hạn như căn nhà mặt đất tạo ra sau vài năm cũng sẽ xuống cấp, càng lâu thì độ trục trặc đông hơn và người có căn nhà sẽ phải bỏ tiền để làm mới lại.

Thực tế cũng thể hiện, các căn nhà sau 20-30 năm sẽ hư hại trầm trọng và phải chặt bỏ để xây mới. Chung cư cũng vậy, hết niên hạn 50 năm, việc bỏ tiền phục dựng là chuyện hết sức bình thường. điểm tương tự tại đây là rêu rao kể từ khi chặt bỏ các công trình nhà ở mặt đất hay tòa chung cư thì quyền đạt được đất vẫn được lưu giữ.

4. Quy định cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng

Đối với quy mô đầu tư mua bán nhà ở để bán hoặc để bán ghép với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ dự án được xác thực theo thời hạn của quy mô đầu tư; khách ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Hồi hết thời hạn, khách hàng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước ngẫm thời gian dùng đất nhưng không quá giao ước nguyên tắc tại khoản này.
Theo quy định pháp Luật tại khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở 2014 thì thời hạn sử dụng nhà chung cư được định vị nhờ vào cấp khối kiến trúc và bố cáo kiểm định trị giá của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà tòa chung cư về mặt pháp lý tại khoản 2 Điều 99. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sắp xếp tiền bạc để làm kiểm định chất lượng nhà ở.
Cách tính thời hạn theo cấp khối kiến trúc, Phụ lục 1. 3 phân cấp các loại khối kiến trúc đảm bảo hoạt động quản lý chất lượng công trình tạo ra kèm theo thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của cơ quan có thẩm quyền, kỳ thi toàn quốc:

– Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm;

– Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm;

– Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm;

– Công trình cấp 1 và công trình sặc sỡ có niên hạn sử dụng trên 100 năm.
Khi nhà tòa chung cư quá hạn dùng theo quy định của pháp Luật về tạo ra hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm bền vững dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà tòa chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:
A ) Tình thế nhà tòa chung cư còn cam kết chất lượng và bền vững dành cho ai dùng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong báo cáo kiểm định, trừ tình cảnh thủ tục tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 Luật nhà ở 2014.

(Điều 110 Luật nhà ở 2014: Nhà chung cư bị hư mà chưa nằm trong diện bị phá dỡ dẫu vậy nằm trong khu vực phải thực hiện gia cố, tạo ra đồng bộ với khu phố nằm trong diện bị phá dỡ theo quy định pháp Luật tại khoản 1 việc này theo phương hướng phát triển được duyệt.
Nhà chung cư không nằm trong diện nguyên tắc tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này dẫu vậy được tổng số các chủ sở hữu đồng thuận chặt bỏ để phục dựng nhà chung cư mới thông qua hội nghị nhà tòa chung cư).

cai tao chung cu cu het han su dung 2

B ) Tình thế nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không giữ được bảo đảm bền vững dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành công bố kiểm định trị giá và báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm thông báo bằng hồ sơ cho chủ sở hữu nhà ở; tin tức hồ sơ thông báo rộng rãi nên công báo trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên dụng cụ thông tin đại chúng của địa phương.
( Khoản 2 Điều 99, Luật nhà ở 2014 ).

Tình cảnh nhà tòa chung cư còn bảo đảm chất lượng và bền vững dành cho ai dùng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong bố cáo kiểm định, trừ tình thế nhà tòa chung cư bị hư hỏng mà chưa nằm trong diện bị chặt bỏ nhưng thật ra nằm trong khu vực phải tiến hành nâng cấp, tạo ra đồng bộ với khu đô thị nằm trong diện bị phá dỡ theo phương hướng phát triển được duyệt.
(Điểm A Khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở 2014).

Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn đảm bảo vững mạnh dành cho ai dùng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành báo cáo kiểm định trị giá và nói lại ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm thông báo bằng hồ sơ cho chủ sở hữu nhà ở. Dữ liệu hồ sơ khẳng định nên công báo trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên dụng cụ thông tin đại chúng của điểm. Chủ sở hữu nhà tòa chung cư có trách nhiệm chặt bỏ để chỉnh trang, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 vấn đề này
( Điểm B, Khoản 2 Điều 99).

Về mặt pháp lý tại khoản 3 Điều 99, Luật nhà ở 2014, trong tình trạng này, nếu khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch phát triển nhà ở thì chủ sở hữu được trùng tu, xây dựng lại nhà chung cư mới. Nếu khu đất có nhà chung cư hết thích hợp với phương hướng phát triển nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà tòa chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để chặt bỏ và xây dựng công trình khác theo phương châm được duyệt.

– Những điểm lợi của người được quyền đạt được nhà chung cư: được làm theo các thủ tục tại Điều 115 và Điều 116 Luật nhà ở 2014.

cai tao chung cu cu het han su dung 3

Lời kết

Trên đây, AnKhoa Design đã gửi đến bạn thông tin về việc cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng gồm các chính sách và quy định sửa chữa. Nếu bạn có nhu cầu với dịch vụ cải tạo chung cư cũ hết hạn sử dụng và muốn tìm một đơn vị uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng tin tưởng thì AnKhoa Design là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn hãy liên hệ ngay số hotline 093 877 4486 để nhận tư vấn tận tình.

AnKhoa Design

Sự cân bằng giữa các yếu tố về thẩm mỹ, kỹ thuật, nghệ thuật, cảm xúc, kinh tế và công năng sử dụng chính là chìa khóa của thiết kế nội thất, tạo một phong cách sống hoàn hảo trong các dự án thiết kế nội thất mà AnKhoa Design gửi gắm đến bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.